Диссертация

  1. Қорғауға дейін
    қорғау күні қосылған
  2. Қорғаудан кейін
    қорғау күнінен бастап 5 ай өткенге дейін
  3. Мұражай
    қорғау күнінен 5 ай откенен кейінгілер
  4. Барлығы: 571